top of page

ASSESSOR FISCAL PER A PARTICULARS & EMPRESES

La nostra missió és donar valor al teu negoci i contribuir en l'éxit.  Estem especialitzats en donar un assessorament fiscal al detall tant per empreses com particulars.  

Serveis

Fiscal

Assessorament continuat obligacions tributaries

Fiscalitat corporativa

Anàlisi d'operacions per reduir càrrega fiscal

(estructuració patrimoni, inmobiliari, financer)

Estructures societaries

Fusions i adquisicions

Tributació patrimonial i planificació successòria

Assessorament inspeccions Agència Tributaria

Comprovacions abreviades

Herències i donaciones

...

QUE OFERIM

Comptable 

Assessorament i gestió comptable

Anàlisi econòmic-financer i patrimonial

 Registre i presentació de llibres comptables

Estats financers i diferents informes econòmics amb caràcter periòdic

Estudi, preparació i presentació de declaracions de tota mena d’impostos

...

Mercantil

Constitucions, liquidacions i dissolucions de societats

Ampliacions i reduccions de capital

Modificacions estatutàries

...

Empresa

Amb més de 40 anys com a professionals, el nostre equip té el coneixement i   l'experiència per garantir un treball acurat i de qualitat,

bottom of page